KKV godkände TerraWises förvärv av Konevuori

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 28.6.2017 ett företagsförvärv där TerraWise Oy förvärvar Konevuori Oy. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning hindrar företagsförvärvet inte, på det sätt som avses i konkurrenslagen, på ett märkbart sätt konkurrensen på den finländska marknaden. Marknadsandelen för de involverade parterna inom markanläggning och grusförsäljning förblir liten efter företagsaffären, och flera konkurrerande större aktörer finns fortfarande på marknaden.

TerraWise är TerraWise-koncernens moderbolag med verksamhet inom mark-, samhälls-, grönområdes- och miljöbyggnad samt handel med grus och jord.

Konevuori är ett markbyggnadsföretag med grävmaskinsverksamhet samt handel med markbyggnadsmaskiner.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information: forskare Jenna Lampinen, telefon 029 505 3769, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.