KKV hyväksyi Terveystalon ja Diacorin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 23.3.2017 hyväksynyt yrityskaupan, jossa Terveystalo Healthcare Oy hankkii määräysvallan Diacor Terveyspalvelut Oy:ssä. Viraston selvitysten perusteella yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua.

Terveystalo ja Diacor ovat molemmat terveyspalveluyrityksiä, jotka tarjoavat palveluja työnantajille, yksityishenkilöille ja vakuutusyhtiöille. Terveystalo tarjoaa lisäksi kunnille ja kuntayhtymille ostopalveluja.

KKV siirsi Terveystalon ja Diacorin välisen yrityskaupan jatkoselvitykseen joulukuussa 2016, koska katsoi alustavien selvitystensä perusteella, että yrityskauppa saattaisi aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia erityisesti työterveyspalveluiden markkinoilla.

Viraston jatkoselvitykset osoittivat, että yhtiöiden liiketoiminnoissa on suhteellisen vähän päällekkäisyyttä yritysten toimipisteverkostojen limittäisyyden vuoksi. Terveystalo on valtakunnallinen toimija, jonka markkina-asema on suhteellisesti vahvin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Pääkaupunkiseudulla Terveystalon markkinaosuus on selvästi alhaisempi kuin muualla maassa. Diacor on puolestaan alueellinen toimija, jonka toimipisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Terveyspalvelujen markkinoille jää myös riittävästi kilpailua yrityskaupan jälkeenkin. Merkittävin kilpailija on Mehiläinen, joka on ollut myös ennen yrityskauppaa Terveystalolle Diacoria selvästi läheisempi kilpailija. Muista kilpailijoista Pihlajalinna on ilmoittanut laajentavansa merkittävästi toimintaansa lähitulevaisuudessa ja OP-Pohjola on ilmoittanut laajentavansa Pohjola Sairaalojen verkostoaan seuraavien kahden vuoden aikana.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385, apulaisjohtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621