KKV godkände Terveystalos förvärv av Diacor

Den 23 mars 2017 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där Terveystalo Healthcare Oy förvärvar bestämmanderätt över Diacor Terveyspalvelut Oy. Enligt ämbetsverkets utredningar utgör företagsförvärvet inget väsentligt hinder för en effektiv konkurrens.

Både Terveystalo och Diacor erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster och har arbetsgivare, privatpersoner och försäkringsbolag som kunder. Terveystalo erbjuder dessutom kommuner och samkommuner köptjänster.

I december 2016 överförde KKV affären mellan Terveystalo och Diacor för fortsatt utredning, eftersom ämbetsverket utifrån sina preliminära utredningar ansåg att affären kunde orsaka skadliga konkurrenseffekter, i synnerhet på marknaden för företagshälsovårdstjänster.

Ämbetsverkets fortsatta utredningar visade att bolagen, till följd av hur deras respektive nätverk av verksamhetsställen ligger i relation till varandra, har förhållandevis lite överlappande affärsverksamhet. Terveystalo är en nationell aktör vars marknadsställning relativt sett är starkast i norra och östra Finland. I huvudstadsregionen är Terveystalos marknadsandel klart mindre än i det övriga landet. Diacor å sin sida är en regional aktör med verksamhetsställen i huvudstadsregionen och Åbo.

Det finns tillräckligt med konkurrens på marknaden för hälsovårdstjänster även efter företagsförvärvet. Den mest betydande konkurrenten är Mehiläinen, som redan före företagsförvärvet har varit en klart närmare konkurrent till Terveystalo än Diacor. Av de andra konkurrenterna har Pihlajalinna meddelat att bolaget inom den närmaste framtiden kommer att utvidga verksamheten betydligt medan OP-Pohjola har meddelat att man kommer att utvidga nätverket av Pohjola-sjukhus under de kommande två åren.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskningschef Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385, biträdande direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621