KKV hyväksyi Tradeka-Yhtiöiden ja Med Group Holdingin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 13.4.2018 yrityskaupan, jossa Tradeka-Yhtiöt Oy hankkii Med Group Holding Oy:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Tradeka-Yhtiöt Oy hallinnoi Osuuskunta Tradekan liiketoimintaa, ja sen omistamat yritykset harjoittavat ravintolaliiketoimintaa, sijoitustoimintaa sekä lehtijakelua. Med Group Holding Oy on kotimaisen sosiaali- ja terveyshuoltoalalla toimivan Med Group -konsernin emoyhtiö. Med Group -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat kotiin vietävät hoivapalvelut, ensihoito, julkinen terveydenhuolto sekä yksityinen suun terveydenhuolto. Med Group -konserni tarjoaa kyseisiä palveluita ONNI-brändin alla.

Yrityskaupassa Tradeka-Yhtiöt hankkii kokonaan omistamansa Tradecare Oy:n kautta Med Group Holdingin koko osakekannan, ja sen mukana Med Group Holdingin kotiin vietäviin palveluihin sekä ensihoidon ja julkisen terveydenhuollon palveluihin liittyvät toiminnot.

KKV:n markkinaselvityksessä ei ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia. Yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäistä liiketoimintaa, eikä yrityskauppa KKV:n arvion mukaan olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Samuli Muotka, p. 029 505 3680
    etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.