Yrityskauppavalvonta

Yrityskauppavalvonnalla puututaan ennakolta sellaisiin yrityskauppoihin, jotka johtaisivat markkinoiden haitalliseen keskittymiseen.

Yrityskaupan käsittely KKV:ssä

Yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolten Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 10 miljoonaa euroa.

Ilmoitettavaa yrityskauppaa ei saa panna täytäntöön ennen kuin virasto on hyväksynyt sen.

Valtaosa yrityskaupoista hyväksytään sellaisenaan viimeistään 23 työpäivän kuluessa käsittelyn alkamisesta (ns. ensimmäisen vaiheen käsittely). Yrityskaupat, joilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia kilpailuun, siirretään jatkoselvitykseen, jonka pituus on enintään 69 työpäivää (ns. toisen vaiheen käsittely). Markkinaoikeus voi viraston hakemuksesta pidentää käsittelyaikaa enintään 46 työpäivällä.

KKV puuttuu yrityskauppaan, jos sen katsotaan olennaisesti estävän tehokasta kilpailua Suomessa. Ensisijainen tapa yrityskaupan haitallisten vaikutusten estämiseksi on asettaa sille ehtoja. Ehtona voi esimerkiksi olla, että yrityskaupan osapuolet sitoutuvat myymään osan liiketoiminnasta ulkopuoliselle ostajalle. Mikäli haitallisia vaikutuksia ei voida poistaa yrityskaupan osapuolten tarjoamilla sitoumuksilla, voi markkinaoikeus KKV:n esityksestä kieltää kaupan kokonaan.

Ohita upotettu sisältö

Your Europe -portaali

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia.

Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta!