KKV hyväksyi Trustin ja Enfo Zenderin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 27.1.2017 yrityskaupan, jossa TrustHold Oy:n omistama laskutuksen ja maksuvalvonnan palveluihin erikoistunut Trust Kapital hankkii Enfo Zender Oy:n.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäisiä liiketoimintoja. TrustHoldon Trust-konsernin emoyhtiö. Trustin konserniyhtiö Trust Kapital TKG Group Oy on erikoistunut laskutuksen ja maksuvalvonnan palveluihin. Yritystarjoaa laskun elinkaaripalveluita, jotka koostuvat laskujen operoinnista, reskontran ylläpidosta sekä saatavien hallinnasta.

Enfo Zender tarjoaa asiakkailleen tiedonvälityspalveluita myynti- ja ostolaskutukseen.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.