KKV godkände Trusts förvärv av Enfo Zender

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 27.1.2017 ett företagsförvärv, där Trust Kapital, som ägs av TrustHold Oy och som specialiserat sig på fakturerings- och betalningsbevakningstjänster, förvärvar Enfo Zender Oy.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsförvärvet inget hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

Parterna i företagsförvärvet har inga överlappande affärsverksamheter. TrustHold är Trust-koncernens moderbolag. Trusts koncernbolag Trust Kapital TKG Group Oy är specialiserat på fakturerings- och betalningsbevakningstjänster. Företaget erbjuder livscykeltjänster för fakturan, bestående av fakturabehandling, reskontratjänster samt fordringshantering.

Enfo Zender erbjuder kunderna informationstjänster för försäljnings- och inköpsfakturering.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.