KKV hyväksyi Valion hakemuksen raakamaidon myyntivelvoitetta koskevan ehdon muuttamiseksi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 11.12.2017 hyväksynyt muutoksen Valion raakamaidon myyntivelvoitteeseen liittyvään ehtoon. Muutoksen myötä Valion kilpailijoille asetetaan rajat sille, kuinka paljon ne voivat enimmillään kuukausittain ostaa Valiolta kuorittua maitoa ja raakakermaa.

Vuosilta 2000 ja 2004 peräisin olevien yrityskaupan ehtojen mukaan Valion pitää myydä vuosittain kotimaan markkinoiden kilpailijoilleen yhteensä enintään 185 miljoonaa litraa raakamaitoa. Kilpailijat voivat ostaa tuotteen paitsi raakamaitona, myös pelkkänä maidon komponenttina eli kuorittuna maitona tai kermana. Valio toimitti KKV:lle 9.10.2017 hakemuksen, jossa esitti ehtoa muutettavaksi niin, että kuoritun maidon ja raakakerman komponenttiostoille asetettaisiin enimmäisrajat.

Kilpailulain perusteella KKV voi poistaa hakemuksesta yrityskaupan toteuttamiselle asetetun ehdon tai lieventää sitä markkinaolosuhteiden olennaisen muutoksen tai muun painavan syyn johdosta. Ehtojen muuttaminen on lähtökohtaisesti poikkeuksellinen toimenpide.

KKV:n selvitysten mukaan markkinaolosuhteet ovat komponenttiostojen osalta muuttuneet pysyvästi verrattuna ehtojen asettamishetkellä vallinneeseen tilanteeseen. Maidon komponenttien maailmanmarkkinahinnoissa on ollut suurta vaihtelua vuoden 2007 jälkeen. Kilpailijat ostavat maitokiintiöstä eniten niitä komponentteja, jotka ovat kulloinkin tuotto-odotuksiltaan kannattavimpia, jolloin Valiolle jää vastuu heikommin kannattavan komponentin jalostuksesta. Myös kilpailijoiden maidon vastaanotto- ja yhteiskäsittelykapasiteetti on lisääntynyt, mikä on vähentänyt tarvetta ostaa maidon komponentteja valmiiksi eroteltuina.

KKV:n arvion mukaan Valion hakemuksessa esittämät muutokset kuoritun maidon ja kerman kuukausittaisiksi ja asiakaskohtaisiksi enimmäisrajoiksi mahdollistavat myös tulevaisuudessa alalle tulon, turvaavat riittävällä tavalla kilpailua eivätkä aiheuta suhteetonta haittaa kiintiömaitoasiakkaille.

Nyt hyväksytty hakemus ei vaikuta Valion 1.10.2015 KKV:lle toimittamaan hakemukseen, joka koskee koko kiintiömaidon myyntivelvoitteen poistamista. Tämä hakemus on edelleen vireillä KKV:ssä.

Päätöksen julkinen versio julkaistaan myöhemmin KKV:n verkkosivuilla.

Julkinen versio päätöksestä