KKV hyväksyi VR:n ja Avecran yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 3.7.2017 yrityskaupan, jossa VR-Yhtymä Oy hankkii ravintolapalveluita kaukoliikenteen junissa tarjoavan Avecra Oy:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla estä kilpailua Suomen markkinoilla ottaen huomioon muun ohella sen, että VR-Yhtymä on jo ennen yrityskauppaa käyttänyt yhteistä määräysvaltaa Avecrassa eikä yrityskaupalla ole vaikutuksia yritysten toimintaan markkinoilla.

VR-Yhtymä on Suomen valtion omistama yhtiö joka harjoittaa henkilö- ja tavaraliikennettä Suomen rautateillä ja maanteillä. VR-Yhtymä on VR-konsernin emoyhtiö.

Avecra on ennen yritysjärjestelyä ollut VR-Yhtymän ja Rail Gourmet UK Holdings Limitedin yhteisyritys, joka on Rail Gourmetin vähemmistöosuudesta huolimatta säilynyt VR- konserniyhtiönä. Junamatkustajille tarjottavien ravitsemuspalveluiden lisäksi Avecralla on ravintola- ja kioskitoimintaa rautatieasemilla.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Jenna Lampinen, puhelin 029 505 3769, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.