KKV hyväksyi Yamahan ja Konekeskon yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 20.4.2017 hyväksynyt yrityskaupan, jossa Yamaha Motor Europe N.V. ja sen yritysryhmään kuuluva Inhan Tehtaat Oy Ab hankkivat osan Konekesko Oy:n moottoriveneiden valmistus- ja myyntiliiketoiminnasta. Viraston selvitysten perusteella yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua.

Yrityskaupassa Yamaha Motor Europe N.V. ja sen omistama Inhan Tehtaat Oy Ab – Buster Boats hankkivat Konekeskolta Yamarin- ja Yamarin Cross -merkkisten vapaa-ajan veneiden valmistuttamis- ja myyntiliiketoiminnan, Finnmaster-, TG-Boats- ja Zodiac -moottoriveneiden myyntiliiketoiminnan sekä Yamahan vapaa-ajan koneiden ja laitteiden maahantuonnin ja myyntiliiketoiminnan.

KKV siirsi yrityskaupan jatkoselvitykseen tammikuussa 2017. Viraston alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa olisi saattanut aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia vapaa-ajan moottoriveneiden markkinoilla, koska Yamaha ja Konekesko ovat toistensa merkittäviä kilpailijoita.

KKV suoritti asiassa taloustieteellisen vaikutusarvioinnin, jossa huomioitiin yrityskaupasta aiheutuva hinnankorotuspaine sekä sitä tasapainottavat tekijät, kuten kaupan ansiosta saavutettavat kustannussäästöt, veneiden ja perämoottorien toimitusketjun tehostuminen ja alalle tulo.

KKV:n selvitysten perusteella yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua eikä todennäköisesti nosta merkittävästi moottoriveneiden hintoja. Vaikka osapuolten kohtaama kilpailupaine yrityskaupan seurauksena heikkenee, yrityskaupassa syntyvät tehokkuusedut kumoavat suuren osan kilpailulle haitallisista vaikutuksista. Viraston arvion mukaan alalle tulolle tai kilpailijoiden toiminnan laajentamiselle ei myöskään ole merkittäviä esteitä.

Vapaa-ajan moottoriveneiden lisäksi virasto on arvioinut yrityskaupan vaikutuksia myös perämoottoreiden myynnin sekä muiden vapaa-ajan koneiden ja laitteiden myynnin markkinoilla. Konekesko toimi jo ennen yrityskauppa Yamahan perämoottoreiden sekä muiden Yamahan vapaa-ajan koneiden ja laitteiden yksinoikeudellisena maahantuojana Suomessa. Yrityskaupalla ei siten viraston arvion mukaan ole merkittäviä haitallisia kilpailuvaikutuksia perämoottoreiden tai vapaa-ajan koneiden ja laitteiden myynnin markkinoilla Suomessa.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385, pääekonomisti Olli Kauppi, p. 029 505 3394

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.