KKV godkände företagsaffär mellan Yamaha och Konekesko

Den 20 april 2017 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där Yamaha Motor Europe N.V. och Inhan Tehdas Oy Ab, som hör till Yamaha Motor Europe N.V:s företagsgrupp, förvärvade en del av Konekesko Ab:s affärsverksamhet med tillverkning och försäljning av motorbåtar. Enligt ämbetsverkets utredningar utgör företagsförvärvet inget väsentligt hinder för en effektiv konkurrens.

I affären förvärvar Yamaha Motor Europe N.V. och Inhan Tehtaat Oy Ab – Buster Boats, som Yamaha Motor Europe N.V. äger, Konekeskos affärsverksamhet med tillverkning och försäljning av fritidsbåtar av märkena Yamarin och Yamarin Cross, Konekeskos affärsverksamhet med försäljning av Finnmaster-, TG-Boats- och Zodiac-motorbåtar samt Konekeskos import och affärsverksamhet med försäljning av Yamahas fritidsmaskiner och fritidsutrustning.

KKV överförde affären för fortsatt utredning i januari 2016. Utifrån ämbetsverkets preliminära utredningar kunde affären ha orsakat skadliga konkurrenseffekter på marknaden för fritidsmotorbåtar, eftersom Yamaha och Konekesko är betydande konkurrenter till varandra.

KKV genomförde en ekonomisk konsekvensbedömning där man beaktade det prisökningstryck som affären orsakar samt balanserande faktorer som uppnås tack vare affären, såsom kostnadsbesparingar, effektivisering av leveranskedjan för båtar och utombordsmotorer samt tillträde till branschen.

Enligt KKV:s utredningar utgör affären inget väsentligt hinder för konkurrensen och höjer sannolikt inte nämnvärt priset på motorbåtar. Även om det konkurrenstryck som parterna möter minskar till följd av affären, upphäver de effektivitetsfördelar som affären medför en stor del av de skadliga effekterna på konkurrensen. Enligt ämbetsverkets bedömning finns det inte heller några betydande hinder för tillträde till branschen eller för konkurrenter att utvidga sin verksamhet.

Förutom för fritidsmotorbåtar har ämbetsverket även bedömt affärens effekter på marknaden för försäljning av utombordsmotorer och andra fritidsmaskiner och annan fritidsutrustning. Konekesko var redan före affären importör med ensamrätt till Yamahas utombordsmotorer och andra fritidsmaskiner och annan fritidsutrustning i Finland. Enligt KKV:s bedömning har affären därmed inga betydande skadliga konkurrenseffekter på marknaden för försäljning av utombordsmotorer eller fritidsmaskiner och fritidsutrustning i Finland.

Mer information: forskningschef Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385, ledande ekonom Olli Kauppi, tfn 029 505 3394

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv