KKV hyväksyi YIT Rakennus Oy:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran yhteisyrityksen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 27.5.2016 yritysjärjestelyn, jossa YIT Rakennus Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera perustavat yhteisyrityksen Tripla Mall -kauppakeskuksen toteuttamista varten.

KKV selvitti yrityskaupan vaikutuksia kiinteistösijoittamisen ja rakentamisen markkinoilla. Kaupan osapuolilla on ainoastaan tilapäisesti päällekkäistä liiketoimintaa kiinteistösijoitusmarkkinalla, sillä YIT omistaa kiinteistöjä lähtökohtaisesti vain rakentaessaan niille. Lisäksi markkinoilla toimii useita muita institutionaalisia sijoittajia. Myös rakentamisen markkinoilla toimii useita muita suuria kilpailijoita. Yrityskauppa ei estä KKV:n arvion mukaan olennaisesti kilpailua eikä sillä ole haitallisia horisontaalisia tai vertikaalisia kilpailuvaikutuksia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lue päätös

Lisätietoja: tutkija Pontus Ranta, p. 029 505 3747