KKV godkände YIT Rakennus Oy:s och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras samföretag

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 27.5.2016 ett företagsarrangemang där YIT Rakennus Oy och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera grundar ett samföretag för att bygga affärscentret Mall of Tripla.

KKV utredde företagsaffärens effekter på marknaden för fastighetsinvesteringar och på byggmarknaden. Parterna i affären har endast tillfälligt överlappande affärsverksamhet på marknaden för fastighetsinvesteringar eftersom YIT i princip endast äger fastigheter när bolaget bygger på dem. Dessutom verkar flera andra institutionella investerare på denna marknad. Också på byggmarknaden finns flera andra stora konkurrenter. Enligt KKV:s bedömning hindrar företagsaffären inte på ett väsentligt sätt konkurrensen och orsakar inte heller skadliga horisontella eller vertikala konkurrenseffekter.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747