KKV julkaisi esitteen yritystarkastuksista

Esitteessä kuvataan pääpiirteittäin, mitä yritystarkastuksella tapahtuu sekä millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia KKV:lla ja yrityksellä on.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tekee kilpailulain 35 §:n nojalla yllätystarkastuksia elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän toimitiloissa. Tarkastuksia tehdään useimmiten siksi, että virastolla on perusteltu syy epäillä tarkastettavan elinkeinonharjoittajan tai toimialayhdistyksen syyllistyneen kiellettyihin menettelytapoihin tai sulkeneen määräävää markkina-asemaansa hyväksi käyttäen kilpailua markkinoilta. Virasto voi tehdä tarkastuksen myös sille ilmoitetun yrityskaupan arvioimiseksi.

KKV:n esitteessä kuvataan yritystarkastuksen tyypillistä kulkua, mutta ei esitellä tarkastuksilla esiin tulevia tilanteita ja viraston menettelytapoja tyhjentävästi. Esite on suunnattu erityisesti yrityksille ja niiden palveluksessa oleville henkilöille niitä tilanteita varten, kun virasto tulee tekemään tarkastuksen yrityksen toimitiloihin.