KKV julkaisi suuntaviivat markkinaperusteisesta hinnoittelusta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) suuntaviivoissa esitellään lähtökohdat, joiden mukaan virasto arvioi julkisyhteisöjen hinnoittelun markkinaperusteisuuden toteutumista niiden taloudellisessa toiminnassa. Suuntaviivojen avulla julkisyhteisöt voivat myös itse arvioida oman toimintansa kilpailuneutraaliutta.

KKV:n kilpailuneutraliteettivalvonnan tavoitteena on turvata tasapuoliset kilpailunedellytykset julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Uusissa, markkinaperusteista hinnoittelua koskevissa suuntaviivoissa kuvataan kilpailuneutraliteettivalvontaan kuuluvaa hinnoitteluvalvontaa ja siihen liittyvää julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan arviointia.

KKV:n suuntaviivat markkinaperusteisesta hinnoittelusta – käytännön arviointiperiaatteet

Lue lisää kilpailuneutraliteettivalvonnasta

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Mia Salonen, p. 029 505 3619, etunimi.sukunimi@kkv.fi