KKV publicerade riktlinjer för marknadsmässig prissättning

I Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) riktlinjer presenteras utgångspunkterna, enligt vilka verket bedömer hur offentliga samfunds marknadsmässiga prissättning realiseras i deras ekonomiska verksamhet. Med riktlinjerna kan offentliga samfund också själva bedöma konkurrensneutraliteten i deras verksamhet.

KKV:s syfte med övervakningen av konkurrensneutraliteten har varit att säkerställa jämlika konkurrensförutsättningar mellan offentlig och privat näringsverksamhet. I de nya riktlinjerna som gäller marknadsmässig prissättning beskrivs prissättningsövervakning som ingår i övervakningen av konkurrensneutraliteten och därtill hörande bedömning av offentliga samfunds ekonomiska verksamhet.

KKV:s riktlinjer för marknadsmässig prissättning – praktiska bedömningsprinciper
Läs mer om övervakningen av konkurrensneutraliteten

Mer information: forskningschef Mia Salonen, tfn 029 505 3619, fornamn.efternamn@kkv.fi