KKV kehittää kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vaikuttavuuden arviointia – uusi yksikkö aloittaa toukokuussa 2019

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) uuden vaikutusarviointiyksikön tutkimusjohtajaksi on nimitetty finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo, joka toimii tällä hetkellä valtiovarainministeriön rakenneyksikön päällikkönä. Tutkimusprofessoriksi on nimitetty Etlan tutkimusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Mika Maliranta.

Kilpailu- ja kuluttajapolitiikka vaikuttaa markkinoiden toimivuuteen ja sitä kautta Suomen talouskasvuun ja hyvinvointiin. KKV pitää tärkeänä, että sääntelyvaihtoehtojen vaikutuksista on tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Tämän vahvistamiseksi virastossa aloittaa 1.5.2019 vaikutusarviointiyksikkö, joka tekee kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja vertailuja. Tutkimusaiheina ovat tällä hetkellä muun muassa apteekki- ja lääkemarkkinat, rahapelimarkkinat, pikavippitoiminta sekä terveydenhuolto.

Vaikutusarviointiyksikkö voi myös tehdä esityksiä ja aloitteita markkinoiden toimivuuden edistämiseksi sekä arvioida uusien lakiehdo­tusten kilpailu- ja kuluttajavaikutuksia.

”Aivan mainiota, että saamme vahvistettua huippuasiantuntijoidemme joukkoa Tuulian ja Mikan osaamisella ja kokemuksella, sanoo KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo. ”Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehitys edellyttää huolellista vaikutusarviointia ja tutkimustietoon perustuvaa näkemystä. Silloin erimielisyyksiä on vähemmän ja poliittisiin kompromisseihinkin voidaan päästä helpommin.”

”Vaikutusarviointien kehittämisen tarpeesta on hallinnossa yksimielisyys, mutta tekijöistä on pula. Tähän asti olen saanut kehittää erityisesti työllisyysvaikutusten arviointia, mutta kilpailun ja sääntelyn vaikutusten arviointi on kärsinyt väen vähyydestä. Olen innoissani siitä, että KKV haluaa panostaa tutkimukseen ja vaikutusarviointiin aiempaa enemmän ja hyppään mielelläni mukaan”, sanoo Tuulia Hakola-Uusitalo.

”Kilpailu ja kuluttajien etu ovat olleet aina tällaisen markkinamyönteisen, talouskasvua tutkineen ekonomistin sydäntä lähellä”, toteaa Mika Maliranta. ”Tämä KKV:n uusi tehtävä tarjoaa tosi kiinnostavan näköalan markkinoiden toimivuuteen. Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan merkitys Suomen tuottavuuskasvulle korostuu tulevina vuosina, mikä tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon talouspolitiikassa”, hän tähdentää.

”KKV:n rooli on tuoda julkiseen keskusteluun yleisen edun ääni, kuluttajien ja kansantalouden puolesta. Meidän tehtävämme on myös ajaa niiden asiaa, joilla ei ole siihen mahdollisuutta”, toteaa Kirsi Leivo.

Tuulia Hakola-Uusitalo (VTT) on ollut valtiovarainministeriön rakenneyksikön päällikkö vuodesta 2007. Rakenneyksikkö rakentaa siltaa tutkimustyön ja päätöksenteon välille – koostaa ja tulkitsee tutkimustietoa päätöksentekijöille, kehittää numeerista vaikutustenarviointia, kehittää valtion tutkimusinstrumenttien käyttöä sekä tulosohjaa Valtion taloudellista tutkimuskeskusta. Hakola-Uusitalo on vetänyt kannustinloukku- ja alueellisen liikkuvuuden työryhmiä ja toiminut Euroopan talouspoliittisen komitean eurokokoonpanon puheenjohtajana. Hän on toiminut myös Eläketurvakeskuksen johtavana ekonomistina sekä konsulttina OECD:lle ja Maailmanpankille.

Mika Maliranta (FT, taloustiede) työskentelee tutkimusjohtajana Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa ETLAssa sekä professorina Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut tuottavuutta, kilpailukykyä, työpaikkarakenteiden dynamiikkaa yritys- ja henkilötasolla sekä palkkoja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus tutkimusyhteistyöstä sekä kansallisilla että kansainvälisillä foorumeilla. Hän on OECD:n toimiala-analyysi työryhmän johtokunnan jäsen. Hänen tutkimustuloksiaan on julkaistu useissa korkeatasoisissa kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa sekä laajalle yleisölle suunnatuissa kirjoituksissa ja esitelmissä. Tutkimustoiminnan lisäksi hänellä on useita luottamus- ja neuvonantajatehtäviä.

Lisätietoja:

  • KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo, p. 029 505 3351
  • Vaikutusarviointiyksikön tutkimusjohtaja (1.5.2019 alkaen) Tuulia Hakola-Uusitalo, p. 029 553 0382
  • Vaikutusarviointiyksikön tutkimusprofessori (27.5.2019 alkaen) Mika Maliranta, p. 050 369 8054

Lisää aiheesta ETLAn tiedotteessa 12.4.2019.