KKV lopetti Suomen Hautaustoimistojen liittoa koskevan tutkinnan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt Suomen Hautaustoimistojen liitto ry:n viestintää ja muuta toimintaa, jolla liiton on epäilty pyrkineen vaikuttamaan hautausalan yrittäjien hinnoitteluun ja muiden kilpailukeinojen käyttöön.

KKV on asian selvittämiseksi suorittanut tarkastuksen Suomen Hautaustoimistojen liitto ry:n toimitiloissa. KKV on lisäksi kuullut alalla toimivia yrityksiä.

KKV:n selvitysten perusteella aihetta jatkotoimenpiteisiin ei ole. KKV on antanut Suomen Hautaustoimistojen liitto ry:lle neuvontaa kilpailulainsäädännön sisällöstä sekä ohjeistanut liittoa siitä, millainen toimialayhdistyksen toiminta voi olla lainvastaista. Toimialayhdistys ei esimerkiksi saa puuttua vapaaseen kilpailuun eikä markkinoilla toimivien yritysten hinnoittelukäyttäytymiseen.

Asian käsittely on päättynyt.

Lisätietoja: tutkija Pekka Mattila, puhelin 029 505 3324