KKV avslutade undersökningen av Finlands Begravningsbyråers Förbund

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utrett Finlands Begravningsbyråers Förbund rf:s kommunikation och annat agerande, genom vilka man misstänkt att förbundet har försökt påverka prissättningen och användningen av andra konkurrensmedel bland företagare i begravningsbranschen.

För att utreda ärendet har KKV genomfört en inspektion i Finlands Begravningsbyråers Förbund rf:s lokaler. KKV har dessutom intervjuat företag i branschen.

Enligt KKV:s utredningar finns det inte anledning till fortsatta åtgärder. KKV har gett Finlands Begravningsbyråers Förbund rf rådgivning om innehållet i konkurrenslagstiftningen och anvisningar om när en branschförenings verksamhet kan vara lagstridig. En branschförening får till exempel inte ingripa i den fria konkurrensen eller i prissättningsbeteendet bland företagen på marknaden.

Behandlingen av ärendet har avslutats.

Mer information: forskare Pekka Mattila, telefon 029 505 3324