KKV lopetti tutkinnan eristelevymarkkinoilla epäillystä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 29.9.2015 antamallaan päätöksellä lopettanut tutkinnan, joka koskee epäiltyä Finnfoam Oy:n määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä eristelevyjen markkinoilla Suomessa. KKV:n tekemissä selvityksissä ei saatu näyttöä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.

Tutkinnan taustalla oli kaksi toimenpidepyyntöä, joissa epäiltiin Finnfoamin syyllistyneen kiellettyyn saalistushinnoitteluun eristelevyjen markkinoilla. Kilpailulain kieltämällä saalistushinnoittelulla tarkoitetaan sellaista menettelyä, jossa määräävässä asemassa oleva yritys hinnoittelee tuotteensa alle kustannusten sulkeakseen markkinoilta tehokkaan kilpailun. Viraston selvitykset eivät antaneet tukea saalistushinnoitteluväitteille.

Selvityksissä tuli esille, että Finnfoamin vuosisopimusasiakirjoissa on ollut yksinostovelvoitteita asiakkaina toimiville rakennusliikkeille. Yksinostovelvoitteella tarkoitetaan sitä, että asiakas on velvollinen hankkimaan kaikki tarvitsemansa hyödykkeet samalta myyjältä. Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen soveltamat yksinostovelvoitteet asiakkaille saattavat estää tehokasta kilpailua, jos vaihtoehtoiset tavarantoimittajat eivät pääse kilpailemaan asiakkaiden koko kysynnästä. Tällöin yrityksen asiakkaat ja viime kädessä kuluttajat eivät pääse hyötymään hinta- ja laatukilpailusta.

Viraston selvityksissä kävi kuitenkin ilmi, että rakennusliikkeet olivat yksinostovelvoitteista huolimatta hankkineet eristelevyjä myös muilta tarjoajilta. Lisäksi Finnfoam poisti tapauksen tutkinnan aikana tällaiset ehdot sopimuksistaan. Näin ollen virasto ei nähnyt tarvetta jatkaa asian tutkintaa tältä osin. Selvityksissä ei muutenkaan saatu näyttöä siitä, että Finnfoamin toiminnassa olisi ollut kysymys kilpailulain kieltämästä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä ja näin ollen tutkinta päätettiin.

KKV:n päätös 29.9.2015