KKV avslutade undersökningen av misstänkt missbruk av dominerande marknadsställning på marknaden för isoleringsskivor

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har i sitt beslut den 29.9.2015 avslutat undersökningen av misstankarna mot Finnfoam Oy om missbruk av dominerande marknadsställning på marknaden för isoleringsskivor i Finland. KKV:s undersökningar gav inga bevis på missbruk av dominerande marknadsställning.

Bakom undersökningen låg två ansökan om åtgärder som innehöll misstankar om att Finnfoam gjort sig skyldigt till förbjuden underprissättning på marknaden för isoleringsskivor. Med underprissättning som förbjuds i konkurrenslagen avses ett förfarande varvid ett företag i dominerande marknadsställning prissätter sina produkter till ett pris som underskrider kostnaderna i syfte att utesluta en effektiv konkurrens på marknaden. I sina undersökningar fann KKV inget stöd för misstankarna om underprissättning.

I utredningen framkom att det i årskontrakt med byggbolag bland Finnfoams kunder har funnits avtal om exklusiv upphandlingsskyldighet. Med exklusiv upphandlingsskyldighet avses att kunden är skyldig att hos samma säljare upphandla alla de förnödenheter som kunden behöver. Om ett företag i dominerande marknadsställning tillämpar exklusiv upphandlingsskyldighet på sina kunder, kan detta förhindra en effektiv konkurrens, om alternativa varuleverantörer hindras att konkurrera om kundernas hela efterfrågan. Då kommer företagets kunder och därmed i sista hand konsumenterna inte att kunna dra nytta av pris- och kvalitetskonkurrensen.

KKV:s undersökningar visade emellertid att byggföretagen den exklusiva upphandlingsskyldigheten till trots hade upphandlat isoleringsskivor även hos andra leverantörer. Dessutom strök Finnfoam dessa klausuler i sina kontrakt under det att undersökningen pågick. Följaktligen ansåg KKV att det inte fanns något skäl att fortsätta undersökningen i denna fråga. Undersökningarna gav inte heller i övrigt någon bevisning för att det i Finnfoams fall skulle ha varit fråga om missbruk av dominerande marknadsställning, vilket är förbjudet enligt konkurrenslagen.