KKV päätti Easmar Logisticsin toimenpidepyynnön osalta selvityksen VR:n yhdysliikennekuljetuksista

Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) on ollut tutkittavana kaksi toimenpidepyyntöä, jotka koskevat VR:n epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä Suomen ja Venäjän välisissä rautatiekuljetuksissa sekä niihin liittyvissä palveluissa. KKV on lopettanut tutkinnan Easmar Logistics Oy:n toimenpidepyynnön osalta 24.10.2017.

Easmar Logistics Oy teki Kilpailu- ja kuluttajavirastolle huhtikuussa 2014 toimenpidepyynnön VR:stä. Toimenpidepyynnössä yhtiö epäili, että VR on hinnoittelullaan ja muilla menettelyillään syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön yhdysliikennekuljetusten sekä niihin liittyvien terminaalitoimintojen markkinoilla. Yhdysliikennekuljetuksella tarkoitetaan Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä Suomen puolella toteutettavia rautatiekuljetuksia. VR:llä oli yksinoikeus yhdysliikennekuljetuksissa 22.12.2016 saakka. Easmar Logistics peruutti toimenpidepyyntönsä kesällä 2017.

Asiassa saadut selvitykset ja toimenpidepyynnön peruutus huomioiden KKV ei pidä tarpeellisena jatkaa asian selvittämistä ja poisti asian käsittelystään. Nurminen Logistics Oy:n toimenpidepyyntö VR:ää koskien on edelleen vireillä.