KKV päätti KTK-kuljetuspalvelujärjestelmää koskevan tutkinnan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kiinnitti Kuljetuskeskusten liiton ja tiettyjen kuljetus- ja logistiikkapalveluita tarjoavien KTK-yritysten huomiota niiden mahdollisesti kilpailua rajoittaviin sopimusehtoihin. Liitto ja yritykset ovat nyt muuttaneet sopimusehtojaan, joten KKV ei ryhdy asiassa jatkotoimenpiteisiin.

Suomessa toimii noin 50 kuljetus- ja logistiikkapalveluja tarjoavaa KTK-yritystä, joilla on noin 120 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Nämä yritykset muodostavat yhdessä KTK-kuljetuspalvelujärjestelmän. Järjestelmässä on mukana yli 4 000 kuljetusyrittäjää.

KTK-yritykset myyvät ja markkinoivat niiden omistavien kuljetusyrittäjien palveluja, joita ovat esimerkiksi rahti- ja jakelupalvelut, maa-ainesmyynti ja -kuljetukset, vaihtolava- ja nosturiautopalvelut, erikoiskuljetukset sekä konepalvelut. Alan toimialajärjestöön Kuljetuskeskusten liitto r.y.:hyn (KKL) kuuluu 38 KTK-yritystä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloitti KTK-kuljetuspalvelujärjestelmää koskevan tutkinnan huhtikuussa 2014. Selvityksissä havaittiin tiettyjen KTK-yritysten ja kuljetusyrittäjien välisissä liikennöitsijäsopimuksissa sekä Kuljetuskeskusten liiton mallisopimuksessa mahdollisesti kilpailua rajoittavia sopimusehtoja.

Ongelmallisena pidettiin sitä, että KTK-yritykset määrittivät kuljetusyrittäjien omien kuljetuspalvelujen hinnat ja velvoittivat laskuttamaan ne KTK-yrityksen kautta. Ehdoissa määrättiin myös kuljetusyrittäjien omien kuljetuspalvelujen tarjoaminen luvanvaraiseksi ja sidottiin niiden ajoneuvokalusto KTK-yrityksen käyttöön. Lisäksi kuljetusyrittäjille oli asetettu pitkä kilpailukielto. Nämä ehdot hankaloittivat ja rajoittivat kuljetusyrittäjien muuta, KTK-järjestelmän ulkopuolista liiketoimintaa.

KKV:n kiinnitettyä huomiota asiaan tietyt KTK-yritykset uudistivat liikennöitsijäsopimuksiaan ja Kuljetuskeskusten liittomallisopimustaan poistamalla tai muuttamalla mahdollisesti kilpailua rajoittavat sopimusehdot. KKV on päättänyt asian käsittelyn.

Päätöksen julkinen versio