KKV avslutade utredningen om transportservicesystemet KTK

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har fäst Transportcentralernas förbund rf:s och vissa KTK-transport- och logistikföretags uppmärksamhet på vissa avtalsvillkor som eventuellt begränsade konkurrensen. Med anledning av detta har förbundet och företagen gjort ändringar i avtalsvillkoren och därför vidtar KKV inga fortsatta åtgärder i ärendet.

I Finland verkar cirka 50 KTK-företag som tillhandahåller transport- och logistiktjänster på cirka 120 verksamhetsställen runt om i landet. Tillsammans bildar dessa företag transportservicesystemet KTK. I systemet medverkar över 4 000 transportföretagare.

KTK-företagen säljer och marknadsför tjänster som tillhandahålls av de transportföretagare som äger KTK-företagen, till exempel frakt- och distributionstjänster, försäljning och transport av jordmaterial, växelflaks- och lyftkransbiltjänster, specialtransporter och maskintjänster. Sammanlagt 38 KTK-företag hör till branschorganisationen Transportcentralernas förbund rf.

Konkurrens- och konsumentverket inledde en utredning av KTK-transportsystemet i april 2014. I anslutning till utredningarna observerades att åkeriavtal mellan vissa KTK-företag och transportföretagare samt Transportcentralernas förbunds modellavtal innehöll avtalsvillkor som eventuellt begränsade konkurrensen.

KKV betraktade det som problematiskt att KTK-företag bestämde priserna på transportföretagarnas egna tjänster och ålade företagarna skyldighet att fakturera för dem via KTK-företag. I villkoren bestämdes dessutom att transportföretagarna skulle ansöka om tillstånd för att få tillhandahålla egna tjänster, och deras fordon reserverades för KTK-företagets bruk. Vidare hade transportföretagarna belagts med ett långt konkurrensförbud. Dessa villkor försvårade och begränsade transportföretagarnas övriga affärsverksamhet utanför KTK-systemet.

Efter att KKV fäst uppmärksamhet på ärendet förnyade de aktuella KTK-företagen sina åkeriavtal och Transportcentralernas förbund sitt modellavtal genom att avlägsna eller ändra på de avtalsvillkor som eventuellt begränsade konkurrensen. KKV har avslutat behandlingen av ärendet.