KKV päätti Yaran menettelyä koskevan selvityksen

KKV:n selvityksissä ei löytynyt näyttöä siitä, että Yara Suomi Oy:n menettelyt peltolannoitteiden kaupassa johtaisivat kilpailun rajoittumiseen. Virasto ei ryhdy asiassa jatkotoimenpiteisiin.

Yara on ainoa Suomessa toimiva epäorgaanisten lannoitteiden valmistaja. Suomessa myydyistä lannoitteista 70-80 prosenttia on Yaran valmistamia. Yara harjoittaa Suomessa ainoastaan lannoitteiden valmistusta ja tukkumyyntiä. Yhtiö ei myy tuotteita suoraan kauppiaille tai viljelijöille, vaan lannoitteiden jakelu tapahtuu tukkuportaana toimivien maatalouskeskusliikkeiden jälleenmyyntiverkostoiden kautta.

KKV aloitti toukokuussa 2014 oma-aloitteisen selvityksen Yaran menettelystä peltolannoitteiden kaupassa. Yaralla on vahva asema lannoitekaupassa Suomessa ja virasto selvitti tiettyjä Yaran menettelyjä mahdollisena määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Virasto keskittyi tutkinnassa siihen, onko Yaran alennus- ja tukijärjestelmä rajoittanut kilpailua lannoitemarkkinoilla ja vaikeuttanut kilpailevien lannoite-valmistajien markkinoille pääsyä. Virasto laati myös taloustieteellisen arvion alennusjärjestelmän markkinavaikutuksista.

Lannoitteiden maahantuonti on kasvanut viimeisten vuosien aikana merkittävästi.  Viraston taloustieteellisen analyysin perusteella Yaran soveltama alennusjärjestelmä ei ole estänyt tehokasta kilpailua.  Lisäksi Yara toimitti virastolle selvityksen, jonka mukaan yhtiö soveltaa yhtäläisiä ehtoja sellaisiin lannoitteiden ostajiin, joiden kanssa harjoitettu yhteistyö ja yhteistyön laajuus vastaavat riittävissä määrin toisiaan. Yara ilmoitti KKV:lle neuvottelevansa potentiaalisten ostajien kanssa vilpittömässä mielessä näiden kanssa harjoitettavasta yhteistyöstä ja sen laajuudesta sekä sovellettavista myyntiehdoista.

KKV:n arvion mukaan ei ole saatu näyttöä siitä, että Yaran menettelyt johtaisivat kilpailun rajoittumiseen, joten asian käsittely päätettiin 27.10.2017.

Päätöksen julkinen versio