KKV avslutade utredningen om Yaras förfarande

I KKV:s utredningar hittades inga bevis på att Yara Suomi Oy:s förfarande i åkergödselhandeln skulle medföra konkurrensbegränsningar. KKV kommer inte att vidta vidare åtgärder i ärendet.

Yara är den enda tillverkaren av oorganiska gödselmedel verksam i Finland. Yara tillverkar 70-80 procent av de gödselmedel som säljs i Finland. Yara idkar endast tillverkning av och partihandel med gödselmedel i Finland. Företaget säljer inte produkter direkt till återförsäljare eller odlare, utan distributionen av gödselmedel görs via lantbrukscentralaffärernas återförsäljningsnätverk.

I maj 2014 inledde KKV på eget initiativ en utredning om Yaras förfarande i handeln med åkergödsel. Yara har en stark position i gödselhandeln i Finland och KKV utredde vissa förfaranden hos Yara som eventuellt missbruk av dominerande ställning på marknaden. I utredningen fokuserade Konkurrens- och konsumentverket på huruvida Yaras rabatt- och stödsystem har begränsat konkurrensen på gödselmarknaden och försvårat konkurrerande gödseltillverkares inträde på marknaden. Verket gjorde även upp en ekonomisk bedömning om rabattsystemets marknadskonsekvenser.

Importen av gödselmedel har ökat avsevärt på senare år.  Enligt verkets ekonomiska analys har det rabattsystem som Yara tillämpat inte hindra effektiv konkurrens.  Därutöver lämnade Yara en utredning till verket, enligt vilken företaget tillämpar lika villkor på sådana gödselköpare, med vilka samarbetets art och omfattning i tillräcklig grad motsvarar varandra. Yara meddelade KKV att de förhandlar med potentiella köpare i god tro om samarbetet med kunderna och dess omfattning samt de försäljningsvillkor som ska tillämpas.

Enligt KKV:s bedömning finns det inga bevis på att Yaras förfaranden skulle leda till att konkurrensen begränsas, och behandlingen av ärendet avslutades 27.10.2017.