KKV-päivä 2015: Digitalisaatio toimii kasvun lähteenä, mutta vaatii viisasta sääntelyä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston KKV-päivän teemana 3.11.2015 oli digitalisaatio. Puheenvuoroissa nostettiin esiin erityisesti sääntely ja sen merkitys digitalisaation etenemiselle. Vaikka digitalisaatio voidaan jättää pitkälti markkinoiden vastuulle, kilpailu- ja kuluttajansuojanormeja tarvitaan silti edelleen.

Kaikki KKV-päivän esiintyjät olivat yksimielisiä siitä, että digitalisaatio edellyttää osittain uudenlaista sääntelyä. Kuten Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) pääjohtaja Juhani Jokinen tilaisuuden aluksi totesi, digitalisaatio tuo mukanaan kysymyksiä muun muassa siitä, miten ja missä määrin kuluttajaa ja markkinoiden toimivuutta pitäisi suojata.

Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtajan Pekka Timosen mukaan käskyjen, kieltojen ja viranomaisvalvonnan sijasta digitalisaatio hyötyisi väljemmästä sääntelystä, jossa valtio huolehtisi markkinoiden avoimuudesta ja karsisi sieltä vain karkeimmat väärinkäytökset.

Myös Elisa Oyj:n toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila kannatti sääntelyn karsimista. Uudet markkinoille tulijat ja niiden mukanaan tuoma kilpailu ovat tervetulleita, mutta kilpailuedellytysten pitäisi silloin olla tasapuolisia. Esimerkiksi tietosuojaan ja markkinoinnin kohdentamiseen liittyvissä asioissa kotimaiset yritykset joutuvat toimimaan erilaisessa säädösympäristössä kuin globaalit yritykset.

KKV:n kilpailuvastuualueen ylijohtaja Timo Mattila piti tärkeänä luoda digitalisaation kehittymiselle olosuhteet, joissa ohjaus tapahtuisi markkinoiden signaalien eikä niinkään laajan sääntelyn kautta. Esimerkiksi palvelualustan tarjoajilla on usein luonnollinen intressi huolehtia siitä, että kilpailu toimii esteettömästi varsinaisten palveluntuottajien välillä. Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen puolestaan totesi, että julkinen sektori ei voi luoda yritysten puolesta digitaalista liiketoimintaa, vaan sen tehtävä on laatia hallinnonalojen väliset rajat ylittäen liiketoiminnan mahdollistavaa lainsäädäntöä.

Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asiain pääosaston apulaisyksikönpäällikkö Katja Viertiö kertoi, millaisia esteitä kuluttajat ja yritykset ovat rajat ylittävässä verkkokaupassa kohdanneet. Erityisesti kuluttajien luottamuksen puute ja geoblokkaus jarruttavat digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä. KKV:n kuluttajavastuualueen ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen painotti, että kuluttajien luottamusta ja sitä kautta rajat ylittävää kaupankäyntiä ja digitalisaatiota voidaan edistää hyvällä kuluttajansuojalla. Korkea kuluttajansuojan taso ei tuota ylisääntelyä, kunhan lainsäädäntö on laadukasta ja ajoitus on oikea.

Pääjohtaja Juhani Jokinen tiivisti päivän annin loppupuheenvuorossaan. Kilpailuun ja kuluttajansuojaan liittyviä normeja tarvitaan edelleen, mutta markkinoiden pitäisi antaa mahdollisimman pitkälle huolehtia siitä, että digitalisaatio pääsee edistämään kasvua.

Tutustu seminaariesityksiin