KKV poisti hakemuksesta TV4 / C More -kaupalle asetetut ehdot

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 5.2.2015 MTV Oy:n hakemuksen yrityskauppapäätöksessä TV 4 AB / C More Group AB asetettujen ehtojen poistamiseksi. KKV katsoo, että markkinaolosuhteet Suomen maksutelevisiomarkkinoilla ovat muuttuneet vuoden 2008 jälkeen siinä määrin, että MTV:lle asetetut yrityskauppaehdot eivät enää ole kilpailun turvaamiseksi tarpeen.

Kuluttajille maksukanavapaketteja myyvien jakeluoperaattoreiden liiketoiminnan jatkuvuuden ja toiminnan suunnittelun kannalta KKV katsoo kuitenkin kohtuulliseksi, että ehdon 1D mukainen MTV Max formula -kanavan erillääntarjoamisvelvoite päättyy vasta siirtymäajan jälkeen 31.12.2015.

KKV voi kilpailulain 30 §:n mukaan hakemuksesta poistaa yrityskaupan toteuttamiselle asetetun ehdon tai lieventää sitä markkinaolosuhteiden olennaisen muutoksen tai muun painavan syyn johdosta.

KKV:n 5.2.2015 antamaan ehtojen poistamista koskevaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.