KKV poisti Posti/Atkos Printmail -yrityskaupalle asetetut ehdot Postin hakemuksesta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 25.9.2020 Posti Group Oyj:n (Posti) hakemuksen Atkos Printmail -yrityskauppapäätöksessä asetettujen ehtojen poistamiseksi.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston edeltäjä Kilpailuvirasto hyväksyi vuonna 2001 yrityskaupan, jossa tulostus-, postitus- ja suoramarkkinointipalveluja tarjoava Atkos Printmail siirtyi Postin ja TietoEnator Oyj:n yhteisestä määräysvallasta Postin yksinomaiseen määräysvaltaan. Kilpailuhuolien poistamiseksi Kilpailuvirasto asetti kaupan hyväksymiselle kaksi ehtoa. Postin oli pidettävä Atkos Printmail erillisenä tytäryhtiönään, jonka liiketoimintoja ei siirretä osaksi Postia. Lisäksi Posti sitoutui tarjoamaan eKirje-tuotetta vastaavan tuotteen jakelupalvelua tasapuolisin ja läpinäkyvin ehdoin ulkopuolisille ja Posti-konserniin kuuluville yrityksille. Postin eKirje-palvelun nimi on nykyisin iPost ja palvelu tuotetaan Posti Messaging -nimisessä tytäryhtiössä.

Posti haki KKV:lta ehtojen poistamista, ja virasto hyväksyi hakemuksen. Keskeinen peruste oli, että ehdot eivät olleet enää oikeasuhtaisia lähes 20 vuotta sitten havaittujen kilpailuongelmien poistamiseksi. Tämä muodostaa KKV:n arvion mukaan kilpailulain tarkoittaman painavan syyn, jonka perusteella ehdot voitiin poistaa.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jenna Nylander, p. 029 505 3576
Johtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385

etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin. Virasto voi hakemuksesta poistaa yrityskaupan toteuttamiselle asetetun ehdon tai lieventää sitä markkinaolosuhteiden olennaisen muutoksen tai muun painavan syyn johdosta.