Konkurrens- och konsumentverket undanröjde villkoren för företagsförvärvet Posti/Atkos Printmail på ansökan från Posti

Den 25 september 2020 godkände Konkurrens och konsumentverket (KKV) Posti Group Abp:s ansökan om att undanröja villkoren i beslutet om företagsförvärv av Atkos Printmail.

Konkurrens och konsumentverkets föregångare Konkurrensverket godkände 2001 ett företagsförvärv, där bestämmanderätten i Atkos Printmail helt och hållet övertas av Posti efter att tidigare ha innehafts gemensamt av Posti och TietoEnator Abp. Atkos Printmail tillhandahåller utskrifts-, postnings- och direktmarknadsföringstjänster. För att avlägsna konkurrensproblem ställde Konkurrensverket upp två villkor för godkännande av förvärvet. Posti skulle hålla Atkos Printmail som ett separat dotterbolag och inte överföra bolagets affärsverksamheter till Posti. Posti åtog sig dessutom att på lika och transparenta villkor tillhandahålla distributionstjänster för produkter som motsvarar eKirje både till utomstående bolag och till företag i Posti-koncernen. Postis tjänst eKirje heter numera iPost och produceras av ett dotterbolag vid namn Posti Messaging.

Posti lämnade in en ansökan till KKV om att undanröja villkoren och verket godkände ansökan. Den centrala grunden var att villkoren inte längre var proportionerliga för att avlägsna de konkurrensproblem som upptäcktes för nästan 20 år sedan. Det utgör enligt KKV:s bedömning ett sådant vägande skäl som avses i konkurrenslagen baserat på vilket villkoren kunde undanröjas.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information:
Specialsakkunnig Jenna Nylander, tfn 029 505 3576
Direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
förnamn.efternamn@kkv.fi