KKV poisti Ruokakeskon ja Suomen Lähikaupan yrityskauppapäätöksestä Tukoon liittyvät ehdot

Ruokakesko Oy:n ja Suomen Lähikauppa Oy:n yrityskauppaa koskevassa päätöksessä olleet Tuko Logistics Osuuskuntaan liittyvät ehdot ovat muuttuneet tarpeettomiksi.  KKV on poistanut ne 4.10.2016 tekemällään päätöksellä. Päätös ei vaikuta Ruokakeskon velvollisuuteen myydä 60 alueella Suomen Lähikaupan myymälä kilpailijoille.

KKV hyväksyi Ruokakeskon ja Suomen Lähikaupan yrityskaupan ehdollisena 11.4.2016. Ennen yrityskaupan toteuttamista Suomen Lähikaupan pääyhteistyökumppani hankinnassa ja logistiikassa oli ollut Tuko. KKV pyrki yrityskauppapäätöksessään lieventämään päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankinta- ja HoReCa-tukkumarkkinoiden kilpailuongelmia velvoittamalla Ruokakeskon jatkamaan Suomen Lähikaupan hankintoja Tukosta 18 kuukauden määräajaksi.

Suomen Lähikauppa oli ollut myös Tukon jäsen. KKV:n yrityskaupalle asettamissa ehdoissa edellytettiin, että Suomen Lähikaupan tulisi irtautua Tukon jäsenyydestä viimeistään siirtymäkauden kuluessa. Lisäksi KKV rajoitti Suomen Lähikaupan ja Ruokakeskon mahdollisuuksia osallistua Tukossa tehtävään päätöksentekoon.

Tuko ja Ruokakesko ovat päässeet sovintoon Suomen Lähikaupan ja Tukon välisistä hankinta- ja toimitussuhteista sekä muista Suomen Lähikaupan Tukosta irtautumiseen liittyvistä ehdoista. KKV:n päätöksessä määritellyt Tukoon liittyvät ehdot muuttuivat siis tarpeettomiksi. Tämä muodostaa KKV:n arvion mukaan kilpailulain 30 §:ssä tarkoitetun painavan syyn, jonka perusteella ehdot voidaan poistaa.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Erikoistutkija Hanna Kaiponen, p. 029 505 3620
Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, p. 029 505 3381