KKV undanröjde villkoren för Ruokakeskos och Suomen Lähikauppas beslut om företagsaffären om Tuko

Villkoren för Andelslaget Tuko Logistics i beslutet om Ruokakesko Oy:s Suomen Lähikauppa Oy:s företagsförvärv har blivit onödiga.  KKV har undanröjt dem med ett beslut som det fattade den 4 oktober 2016. Beslutet påverkar inte Ruokakeskos skyldighet att sälja Suomen Lähikauppas butik till konkurrenter på 60 områden.

KKV godkände företagsaffären mellan Ruokakesko och Suomen Lähikauppa med villkor den 11 april 2016. Innan företagsförvärvet genomfördes var Andelslaget Tuko Logistics Suomen Lähikauppas huvudsamarbetspartner inom upphandling och logistik. Med sitt beslut strävade KKV efter att minska konkurrensproblemen inom marknaden för anskaffning av dagligvaror i detaljvaruhandeln och inom HoReCa-partihandelsmarknaden genom att förplikta Ruokakesko att fortsätta upphandlingen till Suomen Lähikauppa från Tuko under en frist på 18 månader.

Suomen Lähikauppa hade också varit medlem i Tuko. I de villkor som KKV ställde på företagsvärvet förutsattes att Suomen Lähikauppa skulle avstå från sitt medlemskap i Tuko senast under en övergångsperiod. Vidare begränsade KKV Suomen Lähikauppas och Ruokakeskos möjligheter att delta i beslutsfattandet i Tuko.

Tuko och Ruokakesko har uppnått en överenskommelse om upphandlings- och leveransförhållandena mellan Suomen Lähikauppa och Tuko samt om de övriga villkor som gäller lösgörandet av Suomen Lähikauppa från Tuko. Villkoren för Tuko i KKV:s beslut har således blivit onödiga. Enligt KKV:s bedömning utgör detta ett sådant vägande skäl som avses i 30 § i konkurrenslagen som gör att villkoren kan undanröjas.

Mer information:
Specialforskare Hanna Kaiponen, tfn 029 505 3620
Forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381