KKV selvittää pk-yrityksiin kohdistuvien huijausten vaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on käynnistänyt selvityksen siitä, millaisia vaikutuksia pk-yrityksiin kohdistuvilla huijauksilla on yritysten toimintaan ja kilpailun toimivuuteen. Selvityksen yhteydessä KKV on avannut verkkosivuilleen kyselyn, jolla kerätään pk-yritysten kokemuksia huijauksista ja niiden seurauksista.  

Huijaukset hankaloittavat elinkeinotoimintaa ja yritysten toimintaedellytyksiä vaikuttaen näin myös markkinoiden kilpailuolosuhteisiin. Erityisen ongelmallisia huijaukset ovat kuitenkin pienille yrityksille.  Niillä on usein suuria yrityksiä vähemmän asiantuntemusta ja keinoja havaita huijauksia ja saada huijauksissa menettämiään varoja takaisin.

Huijauksista ei ole mahdollista päästä kokonaan eroon, mutta kilpailuhaittojen vähentämiseksi on tärkeää etsiä keinoja huijausten ehkäisemiseksi. Tämän työn tueksi KKV on käynnistänyt selvityksen, jossa analysoidaan huijausten kohteeksi joutuvien pk-yritysten toimintamahdollisuuksia elinkeinotoiminnan ja kilpailun näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, minkälaisten huijausten kohteeksi pk-yritykset ovat joutuneet, minkälaisia seurauksia huijauksista on pk-yrityksille aiheutunut ja miten pk-yritykset ovat vaikeuksista selvinneet. Lisäksi tarkastellaan, millaisia vaikutuksia huijauksilla on yritysten väliseen kilpailuun.

Selvitys perustuu kirjallisuuteen, tilastoihin, asiantuntijahaastatteluihin ja toimialajärjestöille tehtävään kyselyyn. Lisäksi KKV:n verkkosivuilla on pk-yrityksille oma kyselynsä, jolla kerätään tietoa siitä, millaisia huijauksia yritykset ovat kohdanneet ja millaista apua ne ovat saaneet tai olisivat tarvinneet huijauksen kohteeksi jouduttuaan. Selvityksen on tarkoitus valmistua helmikuussa 2017.

Kysely löytyy osoitteesta kkv.fi/huijauskysely ja se on auki 30.11.2016 saakka.

Lisätietoja: erikoistutkija Helena Tuorila, p. 029 505 3653, etunimi.sukunimi@kkv.fi