KKV selvittää tarkemmin Enersensen ja Voimatelin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Enersense International Oyj hankkii Voimatel Oy:n.

Enersense on suomalainen pörssiyritys, joka tarjoaa tietoliikenneverkkojen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita teleoperaattoreille ja muille tietoverkkoyhtiöille. Enersensen palveluihin kuuluvat myös muun muassa sähkönsiirtoverkkojen, sähköasemien ja tuulivoimapuistojen rakentaminen ja kunnossapito. Voimatel on suomalainen yritys, joka tarjoaa tieto- ja sähköverkon sekä sähköasemien rakentamisen ja kunnossapidon palveluita.

KKV:n alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia tietoliikenneinfrastruktuurin palveluiden markkinoilla, erityisesti kiinteän verkon ja mobiiliverkon rakentamisessa sekä kunnossapidossa. Markkinat ovat jo nykyisellään keskittyneet ja KKV:n alustavan arvion mukaan yrityskaupan jälkeen useille markkinoille jäisi vain kaksi laajan palveluvalikoiman valtakunnallista toimijaa.

Enersensellä ja Voimatelillä on päällekkäistä liiketoimintaa myös sähköasemien ja siirtoverkkojen kunnossapitopalveluissa. Yrityskaupan kilpailuvaikutuksia selvitetään jatkokäsittelyn aikana myös näillä markkinoilla.

Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja 

Säh­kö­pos­tio­soit­teet muo­dos­sa etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@kkv.fi

Tiia Sotamaa

Erityisasiantuntija

Lauri Kirkkola

Tutkimuspäällikkö