KKV utreder närmare konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Enersense och Voimatel

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder fortsatt behandling av företagsförvärvet där Enersense International Oyj förvärvar Voimatel Oy.

Enersense är ett finländskt börsföretag som erbjuder teleoperatörer och andra informationsnätverksbolag planerings-, bygg- och underhållstjänster för telekommunikationsnät. Till Enersenses tjänster hör också bland annat byggande och underhåll av elöverföringsnät, elstationer och vindkraftsparker. Voimatel är ett finländskt företag som erbjuder bygg- och underhållstjänster för informations- och elnät samt elstationer.

Enligt KKV:s preliminära granskning kan företagsförvärvet orsaka skadliga konkurrenseffekter på marknaden för tjänster inom telekommunikationsinfrastruktur, i synnerhet vid byggande och underhåll av fasta och mobila nät. Marknaden är redan nu koncentrerad och enligt KKV:s preliminära bedömning skulle det efter företagsförvärvet på flera marknader endast finnas två riksomfattande aktörer med ett omfattande tjänsteutbud.

Enersense och Voimatel har överlappande affärsverksamhet även i fråga om underhåll av elstationer och elöverföringsnät. Företagsförvärvets konkurrenseffekter utreds under den fortsatta behandlingen även på dessa marknader.

Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet väsentligen hindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den. KKV kan godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder det. Den fortsatta behandlingen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet kan publiceras först då affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information: 

Tiia Sotamaa

Specialsakkunnig

Lauri Kirkkola

Forskningschef