KKV selvittää tarkemmin Findan ja Anvian välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Anvia Oyj ja Finda Oy hankkivat yhteisen määräysvallan Anvia Telecom Oy:stä.

Anvia (entinen Vaasan Läänin Puhelin) on pääasiassa Pohjanmaalla toimiva teleyhtiö, jonka tytäryhtiö Anvia Telecom tarjoaa kiinteän verkon IT- ja tietoliikennepalveluja. Finda on ICT-alan kehittämiseen, omistamiseen ja siihen liittyvään sijoitustoimintaan erikoistunut yhtiö, jonka merkittävin osakkuusyhtiö on teleoperaattori DNA.

KKV:n alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia televiestintämarkkinoilla. KKV hyväksyi huhtikuussa 2015 yrityskaupan, jossa Elisa Oyj hankki määräysvallan Anvia Oyj:ssä. Määräysvaltasuhteet Anviassa ovat tällä hetkellä epäselvät, mutta Elisan merkittävän osakeomistuksen vuoksi KKV selvittää jatkokäsittelyssä muun muassa mahdollisia rakenteellisia yhteyksiä Elisan ja DNA:n välillä sekä yhtiöiden mahdollisuutta toimintojensa koordinointiin Anvia Telecomin kautta. Lisäksi KKV selvittää tarkemmin yrityskaupan vaikutuksia Anvia Telecomin ja DNA:n potentiaaliseen kilpailuasetelmaan kiinteän verkon laajakaistapalveluissa.

KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Tutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335
etunimi.sukunimi@kkv.fi