KKV selvittää tarkemmin kananmuna-alan yrityskauppaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti tänään aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa tanskalainen DAVA Foods Holding A/S hankkii puolet suomalaisesta Muna Foods Oy:stä. Muna Foods Oy on perustettava yhtiö, johon tuottajaosuuskunta Munakunta on yritysjärjestelyn yhteydessä siirtämässä koko liiketoimintansa.

Noin 150 suomalaisen kananmunatuottajan omistama Munakunta toimii kananmunien hankinnassa, kuorimunien pakkauksessa ja jakelussa sekä munajalosteiden ja siipikarjatuotantoon liittyvien tarvikkeiden valmistuksessa ja myynnissä. Osuuskunnalla on kotimaassa kaksi pakkaamoa ja jalostetehdas. Niiden lisäksi se omistaa Tallinnassa toimivan jalostetehtaan. Munakunnan osuus Suomen kananmunamarkkinoista on noin 40 prosenttia (ks. Munakunnan tiedote 17.6.2014).

DAVA Foods Holding A/S on osa tanskalaista maatalousalalla toimivaa Danish Agro -konsernia. Konsernin munatuoteryhmään kuuluvat Tanskassa toimiva Hedegaard Foods A/S, Ruotsissa toimiva Svenska Lantägg Ab ja järjestelyn myötä nyt siis myös puolet Suomessa ja Virossa toimivasta Muna Foods Oy:stä. Danish Agro -konsernilla on vahva asema myös maatalouskaupan markkinoilla Suomessa (ks. Kilpailuviraston tiedote 14.12.2012).

KKV tutkii jatkokäsittelyssä sitä, estääkö käsiteltävänä oleva yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomessa. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n tänään antamaan päätökseen sisältyy lukuisia osapuolten liikesalaisuuksia ja päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu. Julkinen versio päätöksestä julkaistaan viraston verkkosivuilla heti kun se on valmistunut.

Julkinen versio päätöksestä