KKV selvittää tarkemmin Otavamedian ja Kirjavälityksen välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Otavamedia Oy hankkii määräysvallan Kirjavälitys Oy:ssä.

Otavamedia kuuluu Otava-konserniin, joka on merkittävä kaunokirjallisuuden, tietokirjojen, lasten- ja nuortenkirjojen, oppimateriaalien ja aikakauslehtien kustantaja Suomessa. Kirjavälitys on suomalaisten kustantajien ja kirjakauppojen omistama palveluyritys, joka tuottaa kirja-alalle logistiikka-, hankinta- ja sähköisiä palveluja.

KKV:n alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia kirja-alalla, koska monet Otava-konsernin kilpailijat käyttävät Otavamedian määräysvaltaan siirtyvän Kirjavälityksen palveluja.

KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Hanna Kaiponen, p. 029 505 3620
etunimi.sukunimi@kkv.fi