KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Otavamedia och Kirjavälitys

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling i företagsförvärvet, där Otavamedia Oy förvärvar bestämmande inflytande i Kirjavälitys Oy.

Otavamedia hör till Otava-koncernen, som är en betydande förläggare av skönlitteratur, faktaböcker, barn- och ungdomsböcker, läromedel och tidskrifter i Finland. Kirjavälitys är ett serviceföretag som ägs av finländska förläggare och bokhandlar och som producerar logistik-, inköps- och elektroniska tjänster för bokbranschen.

Enligt KKV:s preliminära utredningar kan företagsförvärvet medföra skadliga konkurrenseffekter inom bokbranschen, eftersom många av Otava-koncernens konkurrenter använder Kirjavälitys tjänster, och Otavamedia kommer att få bestämmande inflytande i Kirjavälitys.

KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder affären. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:

Specialforskare Hanna Kaiponen, tfn 029 505 3620
fornamn.efternamn@kkv.fi