KKV selvittää tarkemmin Yamahan ja Konekeskon yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Yamaha Motor Europe N.V. hankkii osan Konekesko Oy:n moottoriveneiden valmistus- ja myyntiliiketoiminnasta.

Yrityskaupan osapuolilla on liiketoimintaa moottoriveneiden sekä muiden vapaa-ajan koneiden ja laitteiden markkinoilla. KKV:lle joulukuussa 2016 tehdyn yrityskauppailmoituksen mukaan Yamaha Motor Europe N.V. ja sen omistama Inhan Tehtaat Oy Ab – Buster Boats hankkisivat Konekeskolta Yamarin- ja Yamarin Cross -merkkisten vapaa-ajan veneiden valmistuttamis- ja myyntiliiketoiminnan, Finnmaster-, TG-Boats- ja Zodiac -moottoriveneiden myyntiliiketoiminnan sekä Yamahan vapaa-ajan koneiden ja laitteiden maahantuonnin ja myyntiliiketoiminnan. Yamaha Motor Europe N.V. on osa Yamaha Motor Company Ltd:tä, joka valmistaa erilaisia moottorikäyttöisiä kulkuneuvoja, kuten veneitä ja niiden perämoottoreita.

KKV:n alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia moottoriveneiden markkinoilla, sillä yrityskaupan osapuolet ovat toistensa merkittäviä kilpailijoita.

Jat­ko­kä­sit­te­lys­sä tut­ki­taan, es­tää­kö yri­tys­kaup­pa olen­nai­ses­ti te­ho­kas­ta kil­pai­lua Suo­men mark­ki­noil­la tai nii­den oleel­li­sel­la osal­la eri­tyi­ses­ti sii­tä syys­tä, et­tä sil­lä luo­daan mää­rää­vä mark­ki­na-ase­ma tai vah­vis­te­taan si­tä. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Laura Kauppila, puhelin 029 505 3335, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi