KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsaffären mellan Yamaha och Konekesko

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling i företagsförvärvet, där Yamaha Motor Europe N.V. förvärvar en del av Konekesko Oy:s affärsverksamhet för tillverkning och försäljning av motorbåtar.

Parterna i företagsförvärvet har affärsverksamhet på marknaden för motorbåtar samt andra maskiner och utrustning för fritid. Enligt en anmälan om företagsförvärv som lämnades till KKV i december 2016 skulle Yamaha Motor Europe N.V. och Inhan Tehtaat Oy Ab – Buster Boats, som Yamaha Motor Europe N.V. äger, av Konekesko köpa affärsverksamheten för tillverkning och försäljning av fritidsbåtar av märkena Yamarin och Yamarin Cross, affärsverksamheten för försäljning av Finnmaster-, TG-Boats- och Zodiac-motorbåtar samt importen och affärsverksamheten för försäljning av Yamahas maskiner och utrustning för fritid. Yamaha Motor Europe N.V. ingår i Yamaha Motor Company Ltd, som tillverkar olika motordrivna transportmedel, såsom båtar och utombordsmotorer för dessa.

Utifrån KKV:s preliminära granskning kan företagsaffären leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för motorbåtar eftersom parterna i företagsaffären är betydande konkurrenter till varandra.

I den fortsatta utredningen undersöker man om företagsförvärvet i väsentlig grad förhindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en väsentlig del av den på grund av att förvärvet resulterar i eller stärker en dominerande marknadsställning. KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder affären. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Laura Kauppila, telefon 029 505 3335, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi