KKV: Tekijänoikeusmarkkinoilla lukuisia ongelmia

Sääntelyn tulkinnanvaraisuus ja markkinoiden monimutkaisuus vahvistavat entisestään tekijänoikeusjärjestöjen monopoliasemaa markkinoilla, todetaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) laatimassa Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden toimivuus -selvityksessä.

KKV on selvittänyt osana hallituksen terveen kilpailun edistämisohjelmaa tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestöjen toiminnan vaikutuksia tekijänoikeudella suojattua musiikkia ja audiovisuaalisia sisältöjä hyödyntäviin markkinoihin. Selvityksessä tarkastellaan neljän tekijänoikeusjärjestön – Teoston, Gramexin, Kopioston ja Tuotoksen – suhdetta tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttäjiin, kuten tv- ja radioyhtiöihin, matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan toimijoihin sekä teleoperaattoreihin.

Tekijänoikeusjärjestöjen aseman kilpailuoikeudellista arviointia vaikeuttaa tekijänoikeussääntelyn ja tekijänoikeusjärjestöjen sopimuskäytäntöjen monimutkaisuus ja tekijänoikeuksien ja niihin liittyvien teososien ja rahavirtojen omistuksen epäselvyys. KKV:n mukaan erityisesti tekijä-käsitteeseen liittyvä tulkinnanvaraisuus sääntelyssä tulisi ratkaista läpinäkyvästi ja avoimesti siten, etteivät määräävässä asemassa olevat järjestöt häiritsisi markkinoiden toimintaa käsitettä vaivihkaa laajentamalla.

KKV kyseenalaistaa tiettyjen tekijänoikeusjärjestöjen sopimusehtojen välttämättömyyden ja kohtuullisuuden. Kyseenalaisia ehtoja voivat olla esimerkiksi tekijöiden ja tekijänoikeusjärjestöjen välisissä sopimuksissa olevat yksinoikeusehdot ja oikeuksien luovutusrajoitukset. Tällaisten ehtojen laajuutta olisikin syytä arvioida uudelleen.

KKV:n mukaan tekijänoikeudella suojattujen teosten markkinat ovat sisältöjen eivätkä eri teknologioiden tai jakelukanavien markkinat. Hinnoittelukäytännöt, joilla asetetaan keskenään kilpailevat teknologiat perusteetta keskenään eriarvoiseen asemaan esimerkiksi hinnoittelemalla saman sisällön käyttö television välityksellä ja matkapuhelimen kautta eri tavalla, ovat haitallisia alan kehitykselle.

Kilpailunäkökulmasta on myös keskeistä varmistaa, ettei hyvitysmaksujärjestelmä aiheuta markkinahäiriöitä kuluttajakaupassa tai estä taikka hidasta kehittyneempien laitteiden tai alustojen käyttöönottoa.

Kaiken kaikkiaan lisenssien hinnoittelua koskevan tiedon selkeys ja hyvä saatavuus voisi madaltaa markkinoille tulon kynnystä uusilta innovatiivisilta palveluilta, kun yrityksillä olisi paremmat edellytykset arvioida uusien liiketoimintaideoiden kustannuksia.

KKV:n selvitys: Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden toimivuus