KKV tulee hyväksymään YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) on 28.8.2017 ilmoitettu järjestely, jossa Lemminkäinen Oyj sulautuu YIT Oyj:öön. Virasto on 28.9.2017 antamallaan päätöksellä aloittanut asiassa jatkoselvityksen. Markkinaoikeus on 13.12.2017 antamallaan päätöksellä pidentänyt yrityskaupan käsittelymääräaikaa 26.1.2018 saakka. Ottaen huomioon viraston päätöksen merkitys markkinoille ja asian erityispiirteet virasto ilmoittaa poikkeuksellisesti etukäteen tulevansa hyväksymään YIT:n ja Lemminkäisen välisen yrityskaupan sellaisenaan.

Virasto antaa asiassa päätöksen 26.1.2018. Virasto ei kommentoi päätöksen sisältöä tätä aiemmin.

Kilpailulain mukaan yrityskaupan täytäntöönpano voidaan aloittaa vasta viraston annettua päätöksen.

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Martina Castrén, p. 029 505 3325

Lue lisää:

  • YIT:n ja Lemminkäisen välisen yrityskaupan käsittelymääräaikaa on jatkettu 26.1.2018 saakka, KKV:n tiedote 13.12.2017
  • KKV selvittää tarkemmin YIT:n ja Lemminkäisen välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia, KKV:n tiedote 28.9.2017