KKV kommer att godkänna YIT Abp:s och Lemminkäinen Abp:s företagsförvärv

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) fick 28.8.2017 anmälan om ett arrangemang, där Lemminkäinen Abp fusioneras med YIT Abp. Verket har genom sitt 28.9.2017 meddelade beslut påbörjat en fortsatt utredning i ärendet. Marknadsdomstolen har genom sitt beslut 13.12.2017 förlängt tidsfristen för behandlingen av företagsförvärvet till 26.1.2018. Med tanke på den betydelse ämbetsverkets beslut har för marknaden samt på ärendets särdrag meddelar ämbetsverket undantagsvis på förhand att det kommer att godkänna företagsförvärvet som sådant.

Ämbetsverket meddelar beslut i ärendet 26.1.2018. Ämbetsverket kommenterar inte beslutets innehåll före det.

Enligt konkurrenslagen kan verkställandet av ett företagsförvärv inledas först när ämbetsverket meddelat beslut.

Mer information:

  • specialforskare Martina Castrén, tfn 029 505 3325

Läs mer:

  • Tidsfristen för handläggningen av YIT:s och Lemminkäinens företagsförvärv har förlängts till 26.1.2018, KKV:s meddelande 13.12.2017
  • KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan YIT och Lemminkäinen, KKV:s meddelande 28.9.2017