KKV tyytyväinen markkinaoikeuden Valio-päätökseen

Markkinaoikeus hylkäsi 26.6. antamallaan päätöksellä Valion valituksen ja määräsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksestä yhtiölle 70 miljoonan euron seuraamusmaksun määräävän aseman väärinkäytöstä perusmaitojen markkinoilla. KKV pitää päätöstä erittäin tärkeänä tehokkaan kilpailun toimintaedellytysten turvaamisen kannalta. Kysymyksessä on tähän asti merkittävin määräävän aseman väärinkäyttöä koskeva ratkaisu Suomessa.

Markkinaoikeus vahvisti päätöksellään KKV:n esityksen, jonka mukaan Valio on syyllistynyt erittäin vakavaan kilpailulain vastaiseen menettelyyn. Valion tarkoituksena oli saalistushinnoittelun avulla poistaa tehokas kilpailu Suomen maitomarkkinoilta.

”Virasto on tyytyväinen markkinaoikeuden päätökseen. Tämä on vahva signaali määräävän aseman väärinkäyttöä ja muuta kilpailulain vastaista menettelyä vastaan. On kuluttajien etu, että markkinoiden kilpailullinen rakenne säilyy. Päätös osoittaa myös, että kilpailuviranomainen ja tuomioistuin kykenevät arvioimaan laajakantoisia ja vaikeita kilpailuasioita”, toteaa KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen.

KKV määräsi vuoden 2012 lopussa antamassaan päätöksessä Valion lopettamaan väärinkäytön ja esitti markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä kilpailulain vastaisesta menettelystä. Virasto puuttui Valion menettelyyn, koska jatkuessaan saalistushinnoittelu olisi johtanut siihen, että Valio olisi saavuttanut käytännössä monopoliaseman perusmaitomarkkinoilla ja hintataso olisi noussut.

Lisätietoja:
Markkinaoikeuden tiedote 26.6.2014: Markkinaoikeus tuomitsi Valion maksamaan määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä 70 miljoonan euron seuraamusmaksun
KKV:n tiedote 28.6.2013: Markkinaoikeus: Valion on noudatettava KKV:n päätöstä valituksesta huolimatta
Kilpailuviraston (nyk. KKV) tiedote 20.12.2012: Kilpailuvirasto esittää Valiolle 70 miljoonan euron sakkoja määräävän aseman väärinkäytöstä maitomarkkinoilla