KKV nöjd över marknadsdomstolens Valio-beslut

Marknadsdomstolen förkastade genom sitt beslut av den 26 juni Valios besvär och fastställde på Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) framställan en påföljdsavgift för bolaget på 70 miljoner euro för missbruk av dominerande ställning på marknaden för vanlig mjölk. KKV anser att beslutet är mycket viktigt med tanke på tryggandet av en effektiv konkurrens. Detta är det hittills viktigaste beslutet i Finland som gäller missbruk av dominerande ställning.

Marknadsdomstolen fastställde genom sitt beslut KKV:s framställan, enligt vilken Valio har gjort sig skyldig till ett förfarande som strider mycket allvarligt mot konkurrenslagen. Valios syfte var att eliminera effektiv konkurrens från den finländska mjölkmarknaden genom underprissättning.

”KKV är nöjd med marknadsdomstolens beslut. Detta är en stark signal mot missbruk av dominerande ställning och annat förfarande som strider mot konkurrenslagen. Konsumenterna gynnas när marknadens konkurrensstruktur upprätthålls. Beslutet visar också att konkurrensmyndigheten och domstolen kan bedöma vittgående och svåra konkurrensärenden”, konstaterar KKV:s generaldirektör Juhani Jokinen.

I slutet av 2012 förelade KKV genom sitt beslut Valio att upphöra med missbruket och framställde för marknadsdomstolen om en påföljdsavgift för ett förfarande som strider mot konkurrenslagen. Konkurrensverket ingrep i Valios förfarande eftersom en fortsatt underprissättning skulle ha lett till att Valio i praktiken hade uppnått en monopolställning på marknaden för vanlig mjölk och prisnivån skulle därefter ha stigit.

Mer information:
Markkinaoikeus tuomitsi Valion maksamaan määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä 70 miljoonan euron seuraamusmaksun (Marknadsdomstolens meddelande 26.6.2014, på finska)
Marknadsdomstolen: Valio måste följa KKV:s beslut trots överklagande (KKV:s meddelande 28.6.2013)
Konkurrensverket framställer om 70 miljoner euro i böter för Valio för missbruk av dominerande ställning på mjölkmarknaden (Konkurrensverkets (nuv. KKV) meddelande 20.12.2012)