KKV: Veikkauksen tuotot siirrettävä valtion budjettiin

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvitysten perusteella rahapelaamisen haittojen vähentämistä edesauttaisi, jos Veikkauksen tuotot siirrettäisiin valtion budjettiin. Rahapelijärjestelmä ei ole tähän mennessä riittävästi ohjannut Veikkausta ehkäisemään haittoja. Viime aikoina Veikkaus on kuitenkin ottanut hyviä askelia vastuullisuuden lisäämiseksi. 

KKV on 17.2.20201 julkaissut mittavan rahapeliselvityksensä viimeisen osaraportin sekä loppuraportin. Raportit ovat osa KKV:n laajaa hanketta, jossa on tarkasteltu suomalaista rahapelaamista osana kansantaloutta hyötyjen ja haittojen vertailun näkökulmasta. Nyt julkaistujen selvitysten mukaan yksinoikeuteen perustuva rahapelijärjestelmä edellyttää, että rahapeleistä aiheutuvia haittoja olisi pitänyt ehkäistä ja vähentää tavoitteellisemmin kuin on tapahtunut.

Suomalaisen rahapelijärjestelmän uudistaminen on kuitenkin oikealla tiellä ja valmisteilla olevat lainsäädännön uudistukset ovat oikeansuuntaisia. Parannettavaa on silti vielä.

KKV:n näkemyksen mukaan Veikkauksen tuotot tulisi siirtää valtion budjettiin. Tämä tukisi ohjausjärjestelmän tavoitetta, johon kuuluu hyötyjen ja haittojen puntarointi koko kansantalouden näkökulmasta arvioiden. Tällöin edunsaajien, kuten esimerkiksi monien järjestöjen, rahoitus ei riippuisi siitä, kuinka paljon suomalaiset häviävät rahapeleissä. Samalla muutos voisi tuoda ennakoitavuutta ja vakautta edunsaajien rahoitukseen.

– Jos pelihaittoja pyritään vähentämään aktiivisesti, Veikkauksen edunsaajat eivät pysty ennakoimaan rahoitustaan, koska pelihaittojen vähentämisellä olisi todennäköisesti vaikutusta edunsaajille jaettavien Veikkauksen tuottojen määrään. Toisaalta, jos rahapelimonopoli ei pyri aktiivisesti vähentämään haittoja, monopolijärjestelmä ei täytä lain tarkoitusta eikä oikeutusperustetta. Tämä ristiriita on vaikeuttanut yhteiskunnallista keskustelua Veikkauksen vastuullisuudesta, kuvaa KKV:n tutkimusprofessori Mika Maliranta.

KKV:n selvityksen toinen ehdotus on siirtää Veikkaus Oy:n omistajaohjauksen päävastuu valtioneuvoston kanslialta sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). STM:llä on jo nykyisin vastuu rahapelihaittojen seurannasta, tutkimuksesta, arvioinnista sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä. Siten sillä olisi parhaat edellytykset ohjata yhtiön toimintaa suuntaan, jossa rahapelaamisesta aiheutuu nykyistä vähemmän haittaa yksilöille ja yhteiskunnalle. Tämä on myös valtion omistajaohjausperiaatteiden mukaista. Ratkaisu mukailisi alkoholipolitiikkaa, sillä STM:llä on vastuullaan myös Alko Oy:n omistajaohjaus.

Rahapelijärjestelmän kehittämiseen tarvitaan jatkuvaa hyötyjen ja haittojen punnintaa

Rahapelimonopoli on sallittu EU:ssa muun muassa sillä ehdolla, että sen avulla voidaan tehokkaasti ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Suomessa on maailman kattavin rahapelimonopoli, mutta samaan aikaan neljänneksi eniten pelikatetta asukasta kohti. Pelikatteella tarkoitetaan pelaajien nettotappiota Veikkaukselle. Vuonna 2019 yhtiön pelikate oli 1,7 miljardia euroa.

– Suomessa pelataan paljon. Sekä pelikate että ongelmat keskittyvät harvoille pelaajille. Näistä merkittävä osa on lisäksi luultavasti suhteellisen pienituloisia. On selvää, että monopolirakenne ei yksin ratkaise rahapelaamisen ongelmia, vaan tarvitaan monopolin mahdollistamia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi pelitarjonnan rajoituksia ja pelaamisen hallinnan välineitä, sanoo KKV:n vaikutusarviointiyksikön ekonomisti Lasse Pöyry.

KKV on aiemmin julkaistuissa rahapelijärjestelmää koskevissa selvityksissään suosittanut toimenpiteitä rahapelihaittojen vähentämiseksi. Näitä toimia ovat olleet vastuullisuustyökalujen lisääminen, kuten esimerkiksi tunnistautuminen rahapeliautomaateilla sekä rahapelien markkinoinnin uudistaminen. Viraston ehdottamia toimenpiteitä on otettu kiitettävästi huomioon arpajaislainsäädännön uudistuksessa. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, sillä toimien vaikuttavuutta tulee arvioida.

Siksi KKV ehdottaa rahapelipoliittisen ohjausjärjestelmän rakentamista sykliseksi, jolloin valittujen toimenpiteiden vaikutuksia seurataan ja tehokkaita keinoja etsitään aktiivisesti kokeillen. Tässä yhteydessä tärkeää olisi saada Veikkauksen laaja pelidata tutkimusyhteisön käyttöön tietosuoja huomioiden, jotta haittojen ja hyötyjen kehitystä voidaan arvioida ja toimenpiteitä säätää tarvittaessa.

– Syklistä suunnittelua tarvitaan, koska teknologisen kehityksen ja globalisaation vuoksi rahapelaamisesta koituvien hyötyjen ja haittojen yhdistelmät muuttuvat. Lisäksi yhteiskunnallinen tahtotila siitä, kuinka paljon rahapelihaittoja ollaan valmiita sietämään, muuttuu. Monopolijärjestelmä ja erityisesti pelidatan laajempi tutkimuskäyttö mahdollistavat toimia rahapelihaittojen vähentämiseksi sekä toimien onnistumisen arvioinnin. Keskeistä olisi vielä siirtää Veikkauksen tuotot valtion budjettiin, jotta rahapelituottojen tavoittelu ei häiritsisi haittojen vähentämistä, alleviivaa Pöyry.

Lue lisää:

Tiedotustilaisuuden diaesitykset 17.2.2021:

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Mika Maliranta, p. 050 369 8054
Ekonomisti Lasse Pöyry, p. 029 505 3374
etunimi.sukunimi@kkv.fi