KKV:lle uusi valvontatehtävä: Tavoitteena tasapuoliset kilpailuolosuhteet julkisille ja yksityisille toimijoille

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) voi jatkossa puuttua kuntien, kuntayhtymien, valtion sekä niiden määräysvaltaan kuuluvien yksiköiden elinkeinotoimintaan, jos käytetyt menettelyt tai toiminnan rakenteet estävät tai vääristävät kilpailua markkinoilla. Syyskuun alussa voimaan tulleen kilpailulain uuden 4 a luvun  tavoitteena on turvata tasapuoliset kilpailuedellytykset eli kilpailuneutraalisuus julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä.

Kilpailu- ja kuntalakeihin lisätyt uudet säännökset mahdollistavat jatkossa puuttumisen moniin sellaisiin menettelytapoihin, joista aiemmin on voinut tehdä kantelun vain Euroopan komissiolle.

– Ensisijainen keino havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi on neuvottelu, korostaa KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen. Tarvittaessa virasto voi kuitenkin asettaa velvoitteita kyseiselle yritystoiminnalle tai jopa kieltää sen.

Kilpailulain uusilla säännöksillä suojataan terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä markkinoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että virasto ei puutu tilanteeseen, jos tavoitteena on vain hakea suojaa julkisen toimijan taholta tulevaa kilpailua vastaan. Puuttumisen edellytyksenä on se, että julkinen toimija vääristää kilpailun edellytyksiä tai estää kilpailun syntymistä tai kehittymistä markkinoilla. Lisäksi ehtona on se, että asiaa voidaan pitää laissa tarkoitetulla tavalla merkittävänä.

Viraston tehtävänä on valvoa myös sitä, että kunnan hinnoittelu on markkinaperusteista niissä poikkeustilanteissa, joissa taloudellista toimintaa ei kuntalain mukaan tarvitse yhtiöittää.

Muutoksia KKV:n kilpailuvastuualueen organisaatiossa

Uusien säännösten soveltamiseen liittyvästä neuvonnasta ja toimenpidepyyntöjen käsittelystä vastaa viraston kilpailuvastuualueen kilpailunedistämisyksikkö, jonka päällikkönä toimii 1.9.2013 alkaen apulaisjohtaja Kalle Määttä. Yksikköön sijoitetun kilpailuneutraliteettitoiminnon vetäjänä toimii tutkimuspäällikkö Arttu Juuti. Kilpailunedistämisryhmää aiemmin vetänyt apulaisjohtaja Seppo Reimavuo jatkaa edelleen yksikön kilpailunedistämistoiminnon vetäjänä.

Uusien kilpailuneutraliteettisäännösten sisällöstä ja kilpailuneutraliteetin valvontaan liittyvistä KKV:n menettelyistä voi lukea lisää KKV:n uutiskirjeen tuoreesta numerosta sekä viraston kotisivuilta osoitteesta www.kkv.fi/kilpailuneutraliteetti.

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, p. 029 505 3614