KKV:n katsaus: Alustoilla esiintyy samoja kilpailu- ja kuluttajaongelmia kuin perinteisessäkin toimintaympäristössä

Alustatalouksiin liittyy monia kilpailu- ja kuluttajaoikeudellisia kysymyksiä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) katsaus nostaa esiin erityisesti kuluttajien henkilötiedot, joiden hallinnan kuluttajat ovat menettäneet tai luovuttaneet yrityksille. Alustoihin liittyviä ongelmia ei ratkaista uudella sääntelyllä, vaan varmistamalla nykyisten säännösten tehokas toimeenpano.

Alustataloudet ovat muuttaneet ostajien ja myyjien perinteisiä suhteita ja rooleja sekä hyödykkeiden tuotantoa ja tarjontaa. KKV seuraa aktiivisesti alustojen kehitystä pysyäkseen ajan tasalla alustojen vaikutuksista markkinoiden toimivuuteen. Virasto on nyt laatinut katsauksen siitä, millaisia kilpailu- ja kuluttajanäkökulmia alustoilla toimiviin yrityksiin ja kuluttajiin tällä hetkellä liittyy.

Alustat helpottavat kuluttajien arkea ja lisäävät yritysten tehokkuutta muun muassa vähentämällä eri vaihtoehtojen selvittämiseen ja sopimusten tekemiseen kuluvaa aikaa ja vaivaa. Alustoilla voi kuitenkin esiintyä samanlaisia kuluttaja- ja kilpailuongelmia kuin perinteisessäkin toimintaympäristössä.  Kilpailijoiden markkinoille pääsy saattaa vaikeutua ja toimijat voivat tulla riippuvaisiksi toisten palveluista. Kuluttajien valinnanmahdollisuudet puolestaan saattavat kaventua, jos heidän eniten käyttämänsä alusta ei ole yhteydessä muihin alustoihin tai heidät sidotaan tiettyyn alustaan määräajaksi.

Kuluttajien henkilötiedoista on tullut valuuttaa, jota kuluttajat luovuttavat yrityksille vastikkeeksi digitaalisista palveluista. Dataa hyödyntävät algoritmit ohjaavat verkkokauppaa, markkinointia ja yritysten asiakaspalvelua. Algoritmien toiminta ei kuitenkaan useinkaan ole näkyvää kuluttajille. Data on kaikkia osapuolia hyödyttävässä käytössä silloin, kun se luo pohjaa käyttäjäkeskeiselle palvelumuotoilulle eikä siihen suhtauduta ainoastaan vastikkeena tai hyödykkeenä.

Alustoihin liittyvät ongelmat ovat nostaneet esiin kysymyksen siitä, pitäisikö alustoja varten laatia omaa lainsäädäntöä.  KKV suhtautuu kriittisesti erityissääntelyyn, koska alustojen toimintaan soveltuvat jo monet olemassa olevat säännökset ja lait. Tarpeeton tai väärä sääntely voi vahingoittaa niin kuluttajia kuin kilpailuakin. Uuden sääntelyn sijaan olisikin hyvä kiinnittää huomiota olemassa olevan sääntelyn ajantasaisuuteen, hyödyke- ja teknologianeutraalisuuteen, toimeenpanoon ja valvonnan tehokkuuteen.

Lue lisää:

Alustat kilpailu- ja kuluttajaoikeudellisessa tarkastelussa, KKV:n selvityksiä 4/2017

Miten säädellä alustoja?, KKV:n erikoistutkija Jarkko Vuorisen kirjoitus Ajankohtaista kilpailusta -blogissa