KKV:n päätös lisää kilpailua maatilatalouden ohjelmistojen markkinoilla

Suomalaisten kotieläinyrittäjien omistama Faba osuuskunta, ProAgria Keskusten Liitto ry sekä näiden yhdessä omistama Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy ovat antaneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) sitoumuksen siitä, että ne rakentavat jalostus- ja tuotosseurantarekistereihinsä sellaiset rajapinnat, jotka mahdollistavat myös kaupallisilla ohjelmistomarkkinoilla toimiville yrityksille pääsyn rekistereihin.

Tietyn eläinlajin tiettyyn rotuun kuuluvat puhdasrotuiset eläimet merkitään Suomessa kantakirjaan, jota ylläpitää viranomaisen hyväksymä jalostustoimintaa harjoittava yhteisö. Nautojen kantakirjaa ylläpitää Faba osuuskunta ja lampaiden kantakirjaa ProAgria Keskusten Liitto ry. Kantakirjayhteisöt ylläpitävät myös kantakirjaukseen läheisesti liittyviä jalostus- ja tuotosseurantarekisterejä.

Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy tarjoaa maatiloille toiminnanohjaukseen tarkoitettuja ohjelmistoja, joiden avulla on mahdollista sekä lähettää tietoa jalostus- ja tuotosseurantarekistereihin että hakea niistä niiden sisältämiä tietoja. Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy on tähän asti ollut ainoa taho, jolla on ollut mahdollisuus hyödyntää rekisterien tietoja.

Sitoumuspäätös on tehokas ratkaisu kilpailuongelmaan

KKV esitti kesäkuussa 2014 alustavana näkemyksenään, että Faba osuuskunta, ProAgria Keskusten Liitto ry ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy ovat käyttäneet väärin määräävää markkina-asemaansa epäämällä muilta yrityksiltä pääsyn jalostus- ja tuotosseurantarekistereihinsä. Tehokas kilpailu markkinoilla edellyttää pääsyä rekistereihin.

Osapuolet ovat nyt sitoutuneet rakentamaan rajapintoja jalostus- ja tuotosseurantarekistereihin. Jatkossa markkinoille voi syntyä kilpailua, kun myös muut yritykset pystyvät tarjoamaan maatiloille ohjelmistopalveluja.

Osapuolten antamat sitoumukset ja niihin perustuva KKV:n päätös mahdollistavat markkinaoikeusprosessia nopeamman ja tehokkaamman ratkaisun esillä olleeseen kilpailuongelmaan.

KKV:n päätös 18.12.2014